PRZEMEK PINTAL

750true thumbnails topleft 450true false 3000http://blogp2.webd.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider.1.1.8/style/skins/frame-black
 • 6000 slideright false 60 bottom 30
  Slide1
 • 6000 slideright false 60 bottom 30
  Slide2
 • 6000 slideright false 60 bottom 30
  Slide3
 • 6000 slideright false 60 bottom 30
  Slide4
 
 
 
 

 

Occasional poster, 2006

Muzeum Narodowe in Wroclaw

Realizacja w formie dwuczęściowego plakatu zainstalowana po obu stronach wejścia na główną klatkę schodową Muzeum Narodowego. Tekst zamieszczony na plakacie jest ogólną refleksją autora na temat obchodów 50-lecia Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w murach Muzeum Narodowego. Pseudonaukowy i neurotyczny zarazem ton wypowiedzi ujawnia wieloaspektowość i problematyczność aktu „przeniesienia na jakiś czas Akademii do Muzeum”.

© Przemek Pintal